Grupa I

Grupa dzieci 3 - letnich

Wychowawczynie:


mgr Magdalena Paszko

Grupa II

Grupa dzieci 4 - letnich

Wychowawczynie:

mgr Anna Tołłoczko

Grupa III

Grupa dzieci 5 - letnie

Wychowawczyni:

mgr Anna Pietkowska

Grupa IV

Grupa dzieci 6 - letnich -  integracyjna

Wychowawczyni:

mgr Joanna Pacewicz
mgr Irena Szarkowska

mgr Małgorzata Uljasz

Grupa V - Piłki

Grupa dzieci 5 - letnich

Wychowawczyni:

mgr Regina Dąbrowska